9,158 total views, 8 views today

หอการค้าทั่วประเทศชี้ยังไม่ถึงเวลาปรับค่าจ้าง หวั่นซ้าเติมเศรษฐกิจ แนะคงค่าจ้างออกไปก่อน พร้อมควรพิจารณาให้ต่างกันตามพื้นที่และทักษะฝีมือ

ผลสำรวจค่าแรงขั้นต่ำ presentation-ผลการศึกษาค่าจ้างขั้นต่ำ2558

9,159 total views, 9 views today