79,578 total views, 108 views today

News

NEWS

  1. ใบสมัคร ร่วมเสวนาเรื่อง “ปลดล็อค-โอกาสสุดท้ายทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย”

    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง “ปลดล็อค-โอกาสสุดท้ายทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย” เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่รู้จริง ให้การแนะนำได้อย่างตรงประเด็นและแก้ปัญหาได้ตรงจุด ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 02 282 5277 คุณสิริภัทร์ #114

79,579 total views, 109 views today