Hotel Search

Hotel
Check in : Check out :
Room : Adults : Children :

Banner

THA NEWS UPDATE

 1. MAISON&OBJET

  24-27 มกราคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าปารีส นอร์ด วิลแปงต์
 2. Warning for tourist ! Do not buy “ivory” !

  ททท. ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวห้ามนำงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างออกนอกประเทศ
 3. มูลนิธิใบไม้เขียวเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เดินหน้า SCP ในสังคมไทย” ในเวทีเสวนา “เดินหน้าการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในสังคมไทย”

  กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมดำเนินโครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน สำหรับประเทศไทย (SCP) โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป จึงได้จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งขยายผลไปยังภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมไทย ในการนี้ ผู้จัดการมูลนิธิใบไม้เขียวได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เดินหน้า SCP ในสังคมไทย” ในเวทีเสวนา "เดินหน้าการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในสังคมไทย" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 4. สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกหลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  ติดต่อเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (038-102283) 1) นายธรรมศักดิ์ สงกา (087-6037098) 2) นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์( (093-1819018) 3) นางสาวณัฐธิชา แสงก่ำ (086-4172477) 4) นางสาวปนันดา นามจันทร์ ( (086-4172399) ส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่ : Dsed.buu@hotmail.com และติดตามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.dsed.in.th
 5. ขอเชิญอบรมหลักสูตร “วิชาการบริหารจัดการโรงแรม”

  สามารถส่งเอกสารใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชุติมา มาคุ้ม อีเมล์ tha.chutima@gmail.com โทรศัพท์ 081 902 8948 หรือ อ.อำพล สายโอบเอื้อ อีเมล์ amphon636@gmail.com / โทรศัพท์ 081 636 2229
 6. เชิญเข้าร่วมการอบรม “สองล้อปั่น พลันโลกสวย”

  ตามที่ได้มีการกำหนดให้มี Car Free Day ในเดือนกันยายนของทุกปี และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดการใช้พลังงานในการเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในปีนี้ สมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิใบไม้เขียว จึงขอเชิญท่านและพนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์โลก ลดมลพิษ และเรียนรู้เกี่ยวกับการปั่นจักรยาน ในการอบรม “สองล้อปั่น พลันโลกสวย” ในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมา **การอบรมนี้เข้าร่วมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย** จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมการอบรมตามแบบตอบรับฯ มายังโรงแรม เดอะ สุโกศล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557
 7. ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน Thai Travel Industry Tournament (T.T.I.T.)

  ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟประเพณีTHA /ATTA/TAT ครั้งที่ 45 โดยการจัดงานครั้งนี้สมาคมโรงแรมไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ สนามกอล์ฟเมืองแก้ว จ.สมุทรปราการ ลงทะเบียน เวลา 11.00 น. ค่าใช้จ่าย กรีนฟีรวมแคดดี้ งานเลี้ยงตอนเย็น และของรางวัลเพียงท่านละ 1,500 บาท ชำระเงินภายในวันศุกร์ 26 กันยายน 2557 เท่านั้น หมายเหตุ : หากชำระในวันที่จัดงานมีค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,700 บาท

Highlight Hotels


Find us on Facebook